Deltagare 2022

Här kommer organisationer och företag som deltar på Schysst jul 2022 kontinuerligt uppdateras kommande veckor! Håll utkik här och på våra sociala medier för info.

Palestinagrupperna

Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som bildades 1976 med syftet att verka för ett slut på ockupationen av Palestina och en rättvis fred baserat på FNs resolutioner och FNs globala mål för en hållbar utveckling. Palestinagrupperna arbetar med informations- och påverkansarbete, samt stödjer lokala biståndsprojekt i Palestina och Libanon. Deras produkter är producerade med hänsyn om människa.

Palestinagrupperna verkar för att sprida kunskap om Palestina och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur. Detta gör vi bland annat genom att delta och sälja våra varor på Schysst Jul.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Svenska Afghanistankommitten Stockholm

Svenska Afghanistankommitten i Stockholm är en av Svenska Afghanistankommittens (SAK) lokalföreningar som arbetar med informationsspridning, insamling och stöd till SAKs utvecklingsbistånd i Afghanistan. Under Schysst Jul säljer vi afghansk saffran som kommer från en odling utanför Herat och har packats av kvinnor vid en anläggning i Kabul. Vi säljer också hantverk, sytt och virkar som är gjort i Sverige gjort av bla stuvbitar av tyg. Allt är ideell tillverkning. Det kommer även finnas böcker om Afghanistan och några handknutna mattor.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som med insamlade medel driver utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling med fokus på Västsahara. Under Schysst Jul kommer Emmaus inspirera till återbruk och sälja hållbara inslagningsalternativ gjorda av tyg från våra insamlingar. Det kommer även finnas möjlighet att fynda bland ett urval av julprydnader och mindre julklappar från våra second hand-butiker. 

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Kakaoarbo

Kakaoarbo produces ORGANIC and VEGAN chocolates, in the most sustainable way. Sourcing its cacao beans in DIRECT TRADE with the farmers, and having them transported by SAILBOAT all the way to Europe. Discover a range of chocolate bars and pralines, made of the most natural ingredients, for an healthy and sustainable Christmas.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Föreningen Försvara Elefanterna

Föreningen Försvara Elefanterna är en ideell förening som arbetar för skydd och bevarande av världens elefanter och noshörningar. De har sedan 1989 arbetat för elefanter i Afrika och Asien, mot tjuvjakt och elfenbenshandel, med bland andra organisationer som David Sheldrick Wildlife Trust i Kenya och Elephant Family, som är verksamma i flera asiatiska länder. I kampen för noshörningarna samarbetar de bland annat med SanWild i Sydafrika. De arbetar också mot att elefanter hålls i fångenskap och utnyttjas i turistindustrin. Under Schysst Jul kommer de sälja T-shirts, muggar, vattenflaskor, reflexer och armband både för vuxna och barn.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

FIAN Sverige

FIAN Sverige arbetar för Rätten till lämplig mat, lokalt och globalt. Det gör de genom att uppmärksamma och arbeta mot de strukturer som leder till matosäkerhet och genom att peka på alternativen; agroekologi och matsuveränitet. De vågar rikta blicken inåt och granskar även Sveriges roll i uppfyllandet av denna mänskliga rättighet. Under Schysst Jul kommer de att sälja böcker och hantverk. Böckerna är recensionsexemplar som de räddar från återvinning. Hantverket kommer från de orter i Ecuador där deras samarbetspartner FIAN Ecuador verkar för Rätten till lämplig mat och stöttar därmed lokal produktion och näring.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Svenska Tibetkommittén

Svenska Tibetkommittén är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som hävdar det tibetanska folkets rätt till självbestämmande. De samarbetar med ITN – International Tibetan Network och har kontakt med flera människorättsorganisationer i Sverige och världen. Svenska Tibetkommittén har funnits sedan 1967. Under Schysst Jul kommer de att sälja en rad olika saker såsom smycken i silver, väskor, böcker, kläder samt julpynt. Deras produkter är småskaligt och miljövänligt producerade av exiltibetaner i Indien och kommer från NGO:s som de stödjer på olika sätt. Böckerna som säljs för att informera om tibetanernas livssituation förr och nu är i flera fall skrivna av tidigare medlemmar i Svenska Tibetkommittén och även av tibetaner.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika är, för sjunde året i rad, arrangör för Schysst Jul. Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker och samarbetar med lokala organisationer för att främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Svalorna Latinamerika arbetar i Bolivia, Peru, Nicaragua och Guatemala för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Under Schysst Jul kommer de att sälja hantverk från olika kvinnokollektiv i Bolivia.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida

Amnesty grupp 26

Amnesty arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Grupp 26 inom svenska sektionen arbetar med fångar i Iran och Bahrain, för att de ska släppas och för att förtrycket av oliktänkande ska upphöra. Vi kommer att sälja julkort tillverkade av ett kvinnokooperativ i Nepal – Bhktapur Women’s Craft Centre- som gör såväl pappretsom används som designen av själva korten.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

ALEF – Adult Learning and Empowerment Facilitators

ALEF arbetar med folkbildning på modersmålet för unga och vuxna i Afrika. Deltagarna samtalar i lokala grupper om hur deras liv ser ut, varför det är så, och vad de själva kan göra för att förändra. De lär sig läsa, skriva och räkna – och att använda färdigheterna som redskap till att själva ta kontrollen över sina liv. Under Schysst Jul kommer de att sälja hantverk som är tillverkat och inköpt på plats i de olika länder där ALEF arbetar, och även tryckta gåvobevis som kan ges bort i julklapp.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Adolf Fredriks scoutkår

Adolf Fredriks scoutkår är en scoutkår belägen mitt i city och finns till för barn och ungdomar i åldrarna 8 till 19 år. Scouterna förmedlar kunskap om vår egen roll i naturen och i en social gemenskap, samt hur man ska vara en sjyst kamrat och god samhällsmedborgare. Under Schysst Jul kommer scouterna sitta och pyssla samt erbjuda paketinslagning till nya inköpta schyssta julklappar.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida

c/o fair trade

C/o fair trade är en butik som säljer fair trade-producerade varor inom heminredning, accessoarer, leksaker med mera. För c/o fair trade är arbetsförhållanden bakom produkterna lika viktiga som produkten. Som kund hos c/o fair trade kan man handla samtidigt som man är med och bidrar till att göra världen lite bättre.  Under Schysst Jul kommer de sälja julpynt och olika typer av hantverk som alla kommer från fair trade-certifierade medlemmar i World Fair Trade Organization, WFTO.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Palmeras Vänner

Föreningen Palmeras Vänner bildades 1987 för att stödja Piña Palmeras verksamhet. I Sverige samlar Föreningen Palmeras Vänner in medel och sprider information om verksamheten vid rehabiliterings – och utvecklingscentret Centro de Atención Integral (C.A.I.)  Piña Palmera i delstaten Oaxaca i södra Mexiko, Latinamerika. Tre gånger om året ger vi ut Palmbladet – ett infoblad om verksamheten som vi skickar ut till alla medlemmar.

Under marknaden kommer de att sälja ekologiska produkter tillverkade för hand på Piña Palmera i Mexico. Piña Palmera jobbar med inkludering, rehab och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Lucuma

Vi är LUCUMA, ett klädmärke med fokus på hållbar miljö och etiska perspektiv. Kläderna är handgjorda av 100% alpackaull och tillverkas under goda villkor i Peru. Mjuka och sköna plagg som är bra för miljön, tillverkaren och för er.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Amazon Watch

Amazon Watch är en ideell organisation som grundades 1996 i syfte att skydda regnskogen och främja rättigheterna för urfolken som lever där. I Sverige har organisationen varit verksam sedan 2014. Genom partnerskap och ömsesidig respekt stödjer vi våra lokala samarbetspartners i Amazonas i deras ansträngningar att skydda liv, natur och kultur enligt deras önskemål och behov.⁣

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh arbetar med att stödja SUS i Bangladesh. SUS står för Sabalamby Unnayan Samity och betyder Organisationen för hjälp till självhjälp. Det är en fristående organisation (NGO), verksam i distriktet Netrakona, 16 mil norr om Dhaka. Målet är att förbättra marginaliserade kvinnors villkor genom att arbeta integrerat, med många olika områden samtidigt och med både kvinnor, deras barn och deras män. Arbetet innefattar utbildning, information om rättigheter, barn- och mödravård, lån till företagande och ekologisk odling med mera. Metoden ger människor redskap för att lyfta sig ur fattigdom och kräva sin rätt till ett värdigt liv. SUS kommer under Schysst Jul att sälja hantverk som kommer från SUS hantverksavdelning där kvinnor utbildas i sömnad och broderi för att ge kvinnor och tonåringar möjlighet till en egen inkomst.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation)

JLOF är en insamlingsstiftelse som arbetar med att förbättra möjligheterna för särskilt barn från marginaliserade samhällen på landsbygden i norra Uganda. Alltsedan grundandet har JLOF utifrån en helhetssyn gjort interventioner riktade mot att bidra till att stärka Agenda 2030 genom att främja utbildning, egenmakt, jämställdhet, mångfald, kultur, tolerans och dialoger bland annat genom insatser för barn och unga i skolor. JLOF arbetar även aktivt för att öka engagemang kring funktionsnedsattas extremt sårbara situation i Uganda. JLOF verkar i det område i Uganda där flyktingmottagandet är störst i hela Afrika.

Stiftelsens ändamål är att såsom insamlingsstiftelse, genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings-och hjälparbete som förbättrar möjligheterna för marginaliserade och utsatta i de samhällen där Stiftelsen verkar.

Insamlingsstiftelsen JLOF är en självständig, ideell, allmännyttig, icke vinstdrivande, humanitär organisation som är politiskt och religiöst obunden. 

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är övertygade om att människor som lever och verkar i utsatta kontexter vet bäst vilket stöd om krävs för en hållbar samhällsutveckling. De är experterna på hur den problematik de står inför ska bekämpas – det är deras kamp. Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Organisationen har kämpat för rättigheter i södra Afrika sen 1974. De bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter.

Afrikagrupperna producerar varje år en populär kalender med olika teman. Till 2023 kalendern har tre konstnärer från södra Afrika illustrerat Afrikagruppernas tre tematiska områden med sin unika konstnärsstil. Afrikagruppernas kalender är ett sätt att involvera individer från länder där de arbetar och genom deras konst förmedla en mer representativ bild av deras partnerländer för en svensk publik. Deras kalendern för 2023 är vacker, praktiskt och meningsfull! En uppskattad julklapp till vänner, familj och kollegor som gör skillnad! Nytt för i år är att den går att köpa i litet och stort format.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.

Kvinnor för fred

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i  slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat “Hur vinner vi freden?” Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att bryta teknikens övertag i manssamhället och arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse.

Vill du veta mer? Besök deras hemsida.